Vårdlärare/lärare i psykologi till vuxnas lärande [NB this opening has expired]

Occupation: Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Employer: Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, vuxnas lärande
Workplace location: Karlskoga, Örebro län, Sverige
Last application date: 2022-11-01
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Lärare i gymnasieskolan - yrkesämnen;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Vuxnas lärande har ambitionen att vara en innovativ vuxenutbildning i samtiden, där vi möter såväl individens kompetensutvecklingsbehov som arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov. Det innebär att det finns en flexibilitet och utveckling i verksamheten så att vi snabbt kan ställa om utifrån behov.
Vi erbjuder en välkomnande arbetsmiljö med kollegor som tar del av och delar med sig av kunskap och erfarenheter. Vi har ett engagerat och närvarande ledarskap med målsättning att vara en dynamisk arbetsplats där medarbetarna trivs och är delaktiga.

Vår undersköterske- och vårdutbildning är en viktig del av vår verksamhet. Vi jobbar aktivt och målinriktat med att ha hög kvalité i undervisningen och att ge våra studerande goda förutsättningar att lyckas väl i sina studier.
För att möta upp ökad efterfrågan på utbildningsplatser i både reguljär- och kommande uppdragsutbildningar behöver vi nu utöka vårt lärarteam inom Vård- och omsorg.

ARBETSUPPGIFTER
Vuxnas lärande erbjuder undersköterskeutbildning och uppdragsutbildningar inom vård- och omsorg för vuxenstuderande och medarbetare inom socialförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner.
Du kommer att ingå i vårdutbildningens arbetslag och tillsammans med kollegor ansvara för att vi möter upp verksamheternas behov gällande kompetensförsörjning samt bibehåller reguljär undersköterskeutbildning med hög kvalité.
Som lärare på Vuxnas lärande ingår att:
• systematiskt planera, genomföra, följa upp undervisning på såväl individ- som gruppnivå
• delta aktivt i arbetslag, möten och verksamhetsövergripande aktiviteter
• utifrån behov på individ- och gruppnivå planera, genomföra, utvärdera extra anpassningar
• arbeta aktivt med att följa verksamhetsnära frågor och inspirera/dela med sig till kollegor
• bidra till ett positivt arbetsklimat genom goda relationer, lösningsfokus och samverkan med andra
• våga vara nyfiken och bidra till förbättring.

Välkommen till oss en arbetsplats där vi får människor och innovationer att växa!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad vårdlärare alternativt lärare i psykologi, gärna i kombination med annat gymnasieämne. Kunskap och erfarenhet av undervisning inom psykologi, psykiatri och funktionsvariationer är meriterande.

Du är:
• engagerad, driven och tycker om att möta elever och skapa goda relationer utifrån de förutsättningar som ges
• en medarbetare med god digital kompetens för att kunna arbeta aktivt via digitala kanaler
• nyfiken och vågar prova nya arbetsmodeller i nära samarbete med lärarna och övrig personal
• en lagspelare som har lätt att skapa samverkan både inom och utanför den egna organisationen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen.

Record metadata

Click to view metadata