Kvalificerad controller till Sveriges största infrastruktursatsning! [NB this opening has expired]

Occupation: Controller
Employer: Trafikverket
Workplace location: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
Last application date: 2022-11-07
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Controller;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Som Kvalificerad controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Kvalificerad controller till Sveriges största infrastruktursatsning!

Arbetsuppgifter


Vill du vara med och skriva järnvägshistoria - då har vi en spännande tjänst för dig!

Nya stambanor ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler spår och kortare restider knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

För program Göteborg-Borås söker vi nu en kvalificerad controller. Här får du vara med och forma verksamhetsstyrningen av ett av landets största infrastrukturprojekt. Du ingår i enheten Ekonomi där specialiststöd inom controlling, kalkyl och tidsplanering till pågående investeringsprogram ingår. Du kommer att ingå i ett nätverk med controllers vilket ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra specialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen.

I vår grupp drivs vi av att tänka nytt och hitta bra lösningar för att stötta hela organisationen i att nå våra mål. Jag som blir din chef heter Susanne Björkman, och mitt ledarskap bygger på att vi utvecklas bättre tillsammans, som grupp och individer. Mina medarbetare har stora möjligheter att ta ansvar och driva utveckling. Vi är en tight arbetsgrupp vilket skapar utrymme för korta beslutsvägar och regelbundna diskussioner, vilket ger god stämning och effektivare vardag. Jag hoppas att du vill vara med oss och fortsätta utveckla verksamheten och bidra till en ännu proffsigare verksamhetsstyrning.

I rollen som kvalificerad controller får du en viktig roll i de utmaningar vi har framför oss. Du är ledningens stöd i styrningen av verksamheten mot önskade mål. Du samordnar och driver programmets kostnadsbedömningar, analyserar och ser samband och avvikelser ur ett helhetsperspektiv samt driver förbättringsarbete. Uppdraget har kvalificerade uppgifter på konsoliderande nivå, ofta med strategiskt innehåll och komplexitet. Dessutom har du en styrande och stödjande roll i sakfrågor. 


Övrig information


Tjänstens placeringsort är Göteborg. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer via skype och beräknas att ske under vecka 47.

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Susanne Björkman. Mail: Susanne.bjorkman@trafikverket.se Tel: 010-123 04 44/ 0721-42 30 32

#LI-Hybrid #LI-ÅG1Kvalifikationer


För att bli framgångsrik i rollen är du strukturerad, drivande och självgående. Du har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer. Vidare har du förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och kan utifrån det göra avvägningar och visa på sakligt och objektivt omdöme.

Vi söker dig som

Det är meriterande om du


Ansökan


De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.


Record metadata

Click to view metadata