Rådgivare till SPSM, Växjö/Kalmar [NB this opening has expired]

Occupation: Specialpedagog
Employer: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7
Workplace location: Växjö, Kronobergs län, Sverige
Last application date: 2022-11-06
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Specialpedagog;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu nya medarbetare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen. Det är en nationellt utspridd avdelning med totalt ca 170 rådgivare, fördelat på 17 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Du som tillträder denna tjänst kommer ha kontoret i Växjö alternativt Kalmar som utgångspunkt i ditt arbete.

Som anställd hos oss vill vi att du ska ha förutsättningar för att skapa en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del av din arbetstid på distans, om verksamheten tillåter och i samråd med din chef.

Som rådgivare kommer du som främsta arbetsuppgift arbeta med specialpedagogisk rådgivning utifrån förfrågningar från förskolor, skolor och huvudmän. Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande arbete där du har stora möjligheter att planera din egen arbetssituation. Arbetet utförs till övervägande del digitalt men till viss del även genom fysiska möten. Resor kan förekomma i tjänsten.

Genom vår rådgivning ger vi verksamheterna stöd i att utveckla tillgängliga lärmiljöer för barn och elever med funktionsnedsättning. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet sker i huvudsak på organisatorisk nivå och ska underlätta för förskolor, skolor och huvudmän att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla skolformer. Varje förfrågan är unik, och i dialog med kollegor och chef kommer du att ha stora möjligheter att påverka utformningen av det stöd som ges.

Utöver specialpedagogisk rådgivning erbjuder myndigheten kompetenshöjande insatser, inom SPSM fortbildning. Som rådgivare kan en arbetsuppgift vara att ansvara för olika kompetensutvecklande insatser i form av kurser och webbinarier. En annan arbetsuppgift kan vara att verka i olika nationella uppdrag, och att samverka med externa aktörer och intresseorganisationer för att utveckla och skapa likvärdighet för våra målgrupper. Du kommer att ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området, och i en del uppdrag och arbetsuppgifter kommer du att ha ett nära samarbete med kollegor i andra enheter och från olika delar av landet.

SPSM och Rådgivningsavdelningen bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete, där vi gemensamt utvecklar våra arbetssätt och vårt utbud för att uppnå ett mer tillgängligt och likvärdigt stöd för våra målgrupper.


KVALIFIKATIONER
För att vara kvalificerad för tjänsten ska du ha:
- specialpedagogexamen eller annan utbildning vi bedömer vara likvärdig.
- erfarenhet av att ha bedrivit praktiknära konsultativt arbete gentemot yrkesverksamma i relation till specialpedagogiska frågeställningar och tillgängliga lärmiljöer
- kunskaper om och erfarenhet av digitala lärverktyg och webbaserat stöd
- god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
- körkort, då resor ingår i tjänsten.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- arbete med elevhälsoarbete och skolutveckling/systematiskt kvalitetsarbete på strategisk nivå
- arbete med komplexa specialpedagogiska frågeställningar utifrån ett inkluderande perspektiv
- ledarskap med processbaserat arbetssätt
- att leda förändringsarbete och/eller kollegialt lärande inom det specialpedagogiska området
- arbete i digitala miljöer
- att hålla i utbildningar, föreläsa
- synnedsättning
- intellektuell funktionsnedsättning
- förskola
- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Du är också väl insatt i skolans uppdrag, styrdokument och de funktionshinderspolitiska målen, och du har en tydlig förankring i aktuell skolforskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Personliga egenskaper
Som person har du en god social kompetens med en utvecklad ansvarskänsla och initiativförmåga. Du tycker om att ta dig an nya arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till rådande förutsättningar och behov. Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
Du är kvalitetsmedveten och analytisk och har förmåga att hantera komplexa frågeställningar på olika nivåer i organisationen. Du har ett salutogent förhållningssätt och föredrar att arbeta främjande och förebyggande. Du har ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att på egen hand och tillsammans med andra driva arbetet framåt.
Arbetet ställer stora krav på god samarbetsförmåga. Du är därför prestigelös och trygg i att kommunicera och skapa goda relationer. Du har en god förmåga att arbeta dialogbaserat i ett ömsesidigt upptäckande. Du är lyhörd och har förmåga att förmedla information på ett konstruktivt sätt i rådgivande situationer.
Vid urvalet lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna. Utöver detta lägger vi även vikt vid dina fem senaste års arbetslivserfarenhet och kompetenspåbyggnad som vi bedömer som relevant för tjänsten.

ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Record metadata

Click to view metadata