Biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens [NB this opening has expired]

Occupation: Biträdande rektor
Employer: Klippans kommun, Åbyskolan
Workplace location: Klippan, Skåne län, Sverige
Last application date: 2022-11-06
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Biträdande rektor;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor.
En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet".
Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet.
Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan

Klippans kommun och Åbyskolan befinner sig i en expansiv fas, både vad det gäller tillströmning av elever och i utvecklingen av utbildningar för framtiden. Idag är vi drygt 500 elever på skolan fördelade på 7 nationella program (Barn- och fritidsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet) samt introduktionsprogrammen.
Med mycket nytt som händer inom gymnasieskolan utifrån ändrade förutsättningar från Skolverket tillsammans med en lokal utveckling i Klippan på gymnasiet, Vuxenutbildningen, YH-utbildningar m.m. har vi mycket nytt och positivt att mötas
kring. Att utveckla morgondagens skolkommun är vår uppgift.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande rektor på Åbyskolan arbetar du tillsammans rektor, andra biträdande rektorer och arbetslagssamordnare i skolans ledningsgrupp. Där driver ni tillsammans skolans dagliga verksamhet och skolans mer långsiktiga och övergripande utvecklingsarbete. Du kommer ha delegerat lednings- och personalansvar för delar av personalen på skolan.
Hur en sådan fördelning kan se ut beror på hur sökandes kompetens och erfarenhet ser ut. Den kan exempelvis följa det specifika uppdraget i kombination med programansvar.

Mer i detalj:
- Organisera och driva skolans EHT-arbete
- Leda och driva vårt främjande och förebyggande elevhälsoarbete som en del i vår samlade elevhälsa
- Planera, strukturera, genomföra, följa upp och utvärdera samt revidera elevhälsoarbetet utifrån ett systematiskt
kvalitetsarbete
- Kunna formulera tydliga målsättningar för arbetet som kan följas upp både kvantitativt och kvalitativt
- Organisera och driva nätverksaktiviteter med andra gymnasieskolor i kommunen, grundskolorna i kommunen samt den
centrala elevhälsan
- Interagera elevhälsa med pedagogiskt utvecklingsarbete
- Stödja kvalitets- och utvecklingsarbete i hela organisationen
- Leda utvecklingsarbete med processer som är kopplade till undervisning, ledning och stimulans, anpassningar och särskilt stöd
- Leda utvecklingsarbete kopplat till Prorenatas elevakt
- Leda delar av implementeringsarbete med reviderade styrdokument
Du behöver ha en examen som specialpedagog eller speciallärare och det är även meriterande att ha erfarenhet av att ha arbetat med EHM som modell för elevhälsoarbete.

KVALIFIKATIONER
Uppdraget som biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens innebär att Du ansvarar för att leda och utveckla verksamhetens hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. I det arbetet vet du som specialpedagog att vi behöver
arbeta i samråd med elevhälsans övriga roller samt den pedagogiska och övriga personalen på skolan. Du vet också att det arbetet behöver göras främst på organisationsnivå och inte på individnivå för att vi ska lyckas skapa tillgängliga
lärmiljöer för alla våra elever.

Du förväntas leda, styra och utveckla elevhälsans arbete, men du kan också arbeta operativt som specialpedagog när så behövs.
Du har erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser och andra och du tycker om att hjälpa dina kollegor att utvecklas.

Du har erfarenhet av att leda kollegiala utvecklingsprocesser med målet att öka kapaciteten att möta alla elever där de är i sitt lärande.
Du är helt säker på att du aldrig kommer att ha lärt dig tillräckligt mycket och söker hela tiden ny kunskap och nya perspektiv. Vi uppskattar att du har idéer och tar initiativ för att sätta igång och leda aktiviteter som tar oss närmare våra mål och ser resultatet av det vi gör.

Du är dessutom flexibel och har en förmåga att se möjligheter i förbättringsarbete som vi tar oss an. Du tycker om att samarbeta med andra människor, så väl i Teamet som på övriga skolor i kommunen. Du har förmåga att kunna leda och driva utvecklingsarbete genom digitala möten såväl som i hybrida mötesformer. Du har lätt för att relatera till andra på ett lyhört sätt och är en god kommunikatör. Det är en självklarhet för dig att skapa goda relationer med kollegor och kunna underhålla dem över tid.

Du är en självklar ambassadör för det arbete som vi gör tillsammans och tycker om att arbeta inom ramen för fattade beslut och enligt mål, policys och riktlinjer. Du har förmågan att se helhet och olika perspektiv för verksamhetens bästa och
agera därefter.

Dokumenterad ledarskapsutbildning är meriterande.
Dokumenterad särskild undervisningsskicklighet (förstelärarskap eller motsvarande) är meriterande.

ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.

Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.

Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.

Record metadata

Click to view metadata