Elevassistent [NB this opening has expired]

Occupation: Elevassistent
Employer: Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan
Workplace location: Håbo, Uppsala län, Sverige
Last application date: 2022-10-28
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Elevassistent;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Om arbetsplatsen
Västerängsskolan är en F-9-skola med ca.

450 elever som ligger centralt i Bålsta. Hos oss finns även en kommungemensam språkklass. Skolan är omgiven av skog och fina friluftsområden med gott om plats för lek och utomhusaktiviteter. Skolan har en hög IKT-standard och är inne i en intensiv utvecklingsfas där vi bland annat arbetar med att utveckla våra lärmiljöer och det kollegiala lärandet. Vi är ett glatt sammansvetsat gäng som är engagerade och stolta över vår skola. Vi erbjuder även friskvård på arbetstid. Läs mer om oss på vår hemsida och på Instagram https://www.instagram.com/vasterangsskolan/

Vi söker nu en elevassistent som ska stötta en yngre elev som har diabetes. Du är då ett stöd under hela skol- och fritidstiden.

Arbetsbeskrivning

Trygghet är en förutsättning för skolframgång. Lusten att lära är utgångspunkten för att omsätta vår pedagogiska kompetens i undervisning. Den starka tron på varje barns vilja och förmåga är central för oss. Kunskap innebär att rusta våra elever med kunskap om världen. Vi strävar även efter att ge våra elever verktyg som kritiskt tänkande, metakognitiva strategier och självförtroende.

Du arbetar på att skapa situationer där elever lyckas. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla barn kan och vill utvecklas. Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor. Du är initiativrik och vill vara med och utveckla vår skola.

Befattningens mål och uppdrag

- Att eleven ges relevant stöd.
- Att eleven känner trygghet under skoldagen.
- Att eleverna utvecklar goda kunskaper och god social förmåga.
- Att eleven känner att den lyckas i skolan och på fritids.

Befattningens ansvar

- Arbeta självständigt och med eget driv ex. initiera olika anpassningar som kan föra elevens utveckling framåt.
- Samverka med lärare, fritidspedagog och specialpedagog/speciallärare i elevens utveckling och kring elevens behov av anpassningar och stöd.
- Arbeta för att eleven skall känna sig inkluderad i sin ordinarie klass/fritidsverksamhet.
- Informera i arbetslaget om elevens behov.
- Föra dokumentation gällande eleven om detta behövs av någon anledning, detta görs då i samverkan med specialpedagog/ -lärare.
- Skapa en god kontakt/samverkan med vårdnadshavare.
- Vara tillgänglig till andra uppdrag i skolan om eleven är frånvarande, genom att då anmäla sig tillgänglig till studioansvarig.
- Informera närmsta chef om något kring eleven inte fungerar tillfredställande.
- Reda ut befarad kränkande behandling samt dokumentera detta enligt skolans rutiner.

“Elevassistenten är den fysiska person som är anställd för att utföra den assistans som eleven behöver i olika situationer.”


Intervjuer pågår löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Om Håbo kommun


Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Record metadata

Click to view metadata