Speciallärare till Sandviks grundsärskola [NB this opening has expired]

Occupation: Speciallärare
Employer: Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola
Workplace location: Järfälla, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-11-04
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Speciallärare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom förskola och grundskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb samt grundsärskola. Vi är övertygade om att alla barn och elever kan göra rätt och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete och kollegialt lärande är något vi anser gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi tror att det kollegiala reflekterandet och lärandet bidrar till att våra medarbetares tankar och idéer får möjlighet att växa. Vi är organiserade i tvärprofessionella arbetslag där olika pedagogroller samverkar för att barnen och elevernas hela dag ska bli bra. Vi ser att samarbetet mellan våra olika verksamheter är en förutsättning för att våra barn och elever ska få en utbildning av bästa slag och vara väl förberedd i livet nu och i framtiden samt att det goda samarbetet är navet för att samtliga verksamheter ska lyfta och nå sin fulla potential.

Några av våra prioriterade arbetsområden är:
• Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt och kooperativt lärande
• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation
• Effektiva team/grupper
Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och logoped. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom bland annat handledning av personal och arbetslag, samråd och samundervisning. Vi har även ett skolhundsteam som under detta läsår främst kommer att arbeta närvarofrämjande.

ARBETSUPPGIFTER
En av våra lärare i grundsärskolan läser in behörigheten och vi behöver därför förstärka vårt team i grundsär. Vi söker därför en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull speciallärare med behörighet att undervisa i grundsärskolan och som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Du kommer undervisa i grundsärskolans bägge grupper men med ett större fokus på gruppen som läser ämnen.

Du kommer att stötta eleverna både i omvårdnad och i deras lärande och utveckling. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen och det pedagogiska arbetet utifrån styrdokumenten, elevernas behov och förmåga. Det görs både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag, ur ett hela dagen-perspektiv på såväl individ- som gruppnivå med fokus på tillgänglighet och måluppfyllelse för alla våra elever.

Vår ambition är att få till en pedagogisk verksamhet som utgår från alla elevers behov och som strävar efter att erbjuda alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar.

Våra förväntningar på dig är att din undervisningen präglas av ett tydligt pedagogiskt ledarskap och att du arbetar med inkluderande och upplevelsebaserade lärmiljöer för en stimulerande skolgång med väl avvägda utmaningar, för att göra eleverna rustade på bästa sätt inför framtiden. Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i grundsärskola och dessutom har erfarenhet av elever med autism eller andra funktionsvariationer. Eftersom några av eleverna har ett begränsat talat språk, är det meriterande om du behärskar olika former av alternativ kommunikation, exempelvis tecken som stöd.

Som person är du lugn, stabil, ansvarstagande, flexibel och strukturerad samt har höga förväntningar på eleverna. Du är inlyssnande, reflekterande och nyfiken samt har lätt för att samarbeta och bygga relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan entusiasmera, motivera och har eleven i centrum samt tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Du behöver med kort varsel kunna ställa om då behov kan uppstå som gör att planeringen kan behöva göras om under dagen.

Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv i ett tvärprofessionellt arbetslag och är ödmjuk inför andras kunnande. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat och bidrar till en positiv stämning i arbetslaget och på arbetsplatsen. Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med olika aktörer såväl internt som externt, exempelvis övriga arbetslag, elevhälsan och habiliteringen.

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har personlig mognad och har ett lågaffektivt förhållningssätt i alla situationer.

Det är meriterande om du är van att arbeta med mimikkommunikation, bildkartor och bildstöd.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringen.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Record metadata

Click to view metadata