Lärare i So 7-9, Hökarängsskolan [NB this opening has expired]

Occupation: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Employer: Hökarängsskolan
Workplace location: Stockholm, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-10-16
Publication date: 2022-10-15

Prerequisites

Work experiences: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
 

"Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit - Tillsammans tar vi nästa steg.

"

Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Verksamheten omfattar cirka 650 elever, varav ca 300 i högstadiet.

Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolan har under några år arbetat med kompetensutveckling i synligt lärande i samarbete med Challenging Learning. Som ett led i vårt utvecklingsarbete träffas lärare i pedagogiska utvecklingsgrupper för att utveckla undervisningen.

Hökarängsskolan är en nyrenoverad 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri och praktiskt-estetiska lärsalar. 

På skolan finns tre SO-lärare och en av dessa ska vara föräldraledig och vi söker därför en lärare som kan ta dennes uppdrag läsåret ut. 

I tjänsten ingår SO-undervisning i årskurserna 7 och 9 samt mentorskap tillsammans med annan lärare i en klass åk 7. 

Läs mer om vår skola på www.hokarangsskolan.stockholm.se

 

Arbetsbeskrivning
Lärare i SO. Mentorskap åk 7.

 

Kvalifikationer
Lärare SO-ämnen åk 7-9. Lärarlegitimation.

Du skall ha goda ämneskunskaper, god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla din undervisning och verksamheten och se möjligheter. Du ska vara såväl projektinriktad som resultatorienterad och kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du ska kunna fånga och fördjupa elevernas intresse för ditt ämne, ha stort intresse för elevers kunskapsutveckling och se möjligheter till utveckling. Du ska tycka om att möta elever och ha god förmåga att knyta kontakt och skapa delaktighet i gruppen. Du ska arbeta språkutvecklande och bidra till det kollegiala lärandet. Vi söker en person som kan möta och passa för aktuell elevgrupp och lägger vikt vid personlig lämplighet. 

 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Record metadata

Click to view metadata