Speciallärare/specialpedagog till Tyresö skola [NB this opening has expired]

Occupation: Speciallärare
Employer: Tyresö kommun
Workplace location: Tyresö, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-10-30
Publication date: 2022-10-16This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Vad vi gör och vill
Tyresö skola är en F-9 skola på östra Tyresö, med skogen inpå knuten och med gångavstånd till vacker slottsmiljö och havsvik.

Skolgården är stor och inbjuder till varierade lekar och aktiviteter. Skolan präglas av goda studieresultat, hög trivsel och studiero. Vi vet att det inte finns något mer inkluderande än en bra undervisning och vårt gemensamma mål, där vi alla bidrar i våra olika roller, är att skapa den bästa skolan för varje enskild elev. Vi arbetar tillsammans i årskursteam med ett starkt EHT som stöd för lärare och elever.

Om tjänsten
Du ingår i ett spec-team bestående av totalt fyra kompetenta kolleger, som tillsammans driver ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Du kommer att tillsammans med en av dessa ansvara för arbetet med eleverna på högstadiet. Du ansvarar för att genomföra pedagogiska utredningar och formulera åtgärdsprogram. Du kommer att i förekommande fall arbeta med elever som har behov av särskilt stöd, men även stötta lärarna i deras arbete med att skapa en så tillgänglig lärmiljö som möjligt i klassrummen.

Vem är du?
Du är utbildad speciallärare eller specialpedagog och har flera års erfarenhet av elevhälsoarbete. Du har också erfarenhet av att ha arbetat som klass- eller ämneslärare och kan ta det perspektivet i samarbetet med lärarna.

Du har en positiv människosyn och har förmågan att upptäcka och förstärka styrkorna hos varje elev. Du är lyhörd och mycket skicklig på att bygga och upprätthålla relationer. Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att jobba i team med andra pedagoger, där du ser vikten av ett kollektivt lärande och erfarenhetsutbyte.

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 30 oktober 2022. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Rektor Viktoria Mattsson, 08-578 297 91, viktoria.mattsson@tyreso.se

Biträdande rektor Malin Lossman, 08-578 297 91, malin.lossman@tyreso.se

Om du blir erbjuden en anställning hos oss förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för förskola och skola. Därför är det bra att redan nu beställa ett sådant intyg från polisens hemsida.

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Record metadata

Click to view metadata