Bibliotekarie med inriktning extern kommunikation [NB this opening has expired]

Occupation: Bibliotekarie
Employer: Kultur- och fritidsförvaltningen, Kultur och bibliotek, Bibliotek
Workplace location: Haninge, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-10-30
Publication date: 2022-10-16

Prerequisites

Work experiences: Bibliotekarie;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 


 
Om oss
I Haninge kommun vill vi att invånarnas delaktighet i samhället ska öka.

Inom Haninge bibliotek inkluderar vi invånare i olika åldrar i våra verksamheter. Det finns folkbibliotek i Handen, Jordbro och Västerhaninge. I Brandbergen finns ett integrerat folk- och skolbibliotek och bokbussen besöker allmänhet och institutioner i olika delar av kommunen. Hösten 2023 öppnar biblioteket i Vega, ett allaktivitetshus med fokus på barn och unga. Biblioteken i Haninge kommun är HBTQI-certifierade och Haninge kommun är finskt förvaltningsområde. 

Biblioteket i Handen finns i Haninge kulturhus. Här erbjuds ett aktuellt utbud av litteratur, konst och kultur. Vår vision är ett bibliotek i rörelse där användare och medarbetare lär och upplever tillsammans. Vi ansvarar för Haninge kommuns bokbuss och uppsökande biblioteksverksamhet. Besökarnas behov omfattar allt mellan handledning vid datorer till avancerade litteraturfrågor och eget skapande. Vi erbjuder aktiviteter för barn och familjer och utvecklar vår verksamhet av, för och med ungdomar. Den vuxna allmänheten erbjuds bok- och filmcirklar, IT-handledning, författarprogram, läs- och studieplatser, möjlighet till släktforskning och stöd i frågor som rör anpassade medier. Vi utforskar nya sätt att involvera användarna i vårt utvecklingsarbete med stöd av tjänstedesign.

Nu söker vi en kollega med ansvar att samordna vår externa kommunikation mot invånarna. 


Ditt uppdrag

Ditt uppdrag är att samordna den löpande externa kommunikationen för biblioteket i Handen. Syftet är att vi ska nå ut till fler och nya användare. Vi har ett särskilt utvecklingsområde att nå fler äldre ungdomar och yngre vuxna. I uppdraget ingår bland annat webbpublicering, kommunikation via bibliotekets sociala medier, digitala skärmar och kommunens webbplats. Du ingår i kommunens redaktionsråd för extern kommunikation och du samarbetar nära kultur- och fritidsförvaltningens kommunikationsstrateger.

Du bidrar med kunskaper till såväl strategisk som daglig kommunikation. Det kan handla om övergripande årlig kommunikationsplanering och att publicera affischer och information i kommunens mallverktyg för webbpublicering. Vi vill öka tillgängligheten mellan invånarna och biblioteket och utforskar olika delar av verksamheten med stöd av tjänstedesign. Det användardrivna perspektivet en given premiss även inom kommunikationsuppdraget. Du tar tillvara användarnas synpunkter som en möjlighet för oss att bli tydligare och mer relevanta.

Haninge kommun har inlett en förstudie inför upphandling av ett nytt verksamhetssystem och en ny webbplats för Haninge bibliotek. Du kommer medverka i projektet vad gäller Haninge biblioteks nya webbplats. Projektet förväntas pågå under 2023.

Det samordnande kommunikationsuppdraget avser folkbibliotekets samtliga målgrupper och åldrar. Utöver detta uppdrag medverkar du i bibliotekets löpande publika medie- och informationsarbete och andra dagliga arbetsuppgifter. Där är ditt fokus den vuxna allmänheten, men vi lär brett av varandra och våra användare.

Din arbetsplats är ett folkbibliotek. Hit kommer människor i olika åldrar och med olika frågor. Den yttersta ramen för vårt uppdrag är bibliotekslagen. Det dagliga sammanhanget är den enskilde individens behov. Det är utifrån det perspektivet du möter, bemöter och vägleder våra besökare. Tjänsten omfattar arbete på dagtid, kvällstid och helger.

Din profil
Du har en högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning vi bedömer adekvat för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete med extern kommunikation på bibliotek eller annan offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har utbildning inom eller praktisk erfarenhet av användardriven innovation.

Du har praktisk erfarenhet av att främja invånarnas digitala delaktighet i biblioteket och samhället. Kanske har du även erfarenhet av litteratur- och läsfrämjande insatser riktade till vuxna. 

Du stimuleras av att använda din kompetens utifrån verksamhetens mål och uppdrag och är van att ha eget ansvar. Samtidigt uppskattar du synergier som uppstår i samverkan med andra. Som person är du öppen och kommunikativ. För dig är förändringar i omvärlden en given premiss för ett bibliotek i rörelse. Ibland går förändringarna snabbt, ibland kräver processer tålamod. Du står ut med båda delarna och är trygg i dig själv och ditt uppdrag i en politiskt styrd verksamhet. Du är väl förankrad i folkbibliotekets demokratiuppdrag och ser användarnas synpunkter som en tillgång för verksamheten att utvecklas.

Just nu ser vi över den interna organisationen för biblioteket i Handen. Syftet är att skapa en organisation som främjar bibliotekets uppdrag och samtidigt öppnar upp för gemensamt lärande mellan medarbetare och användare. Dina kunskaper kan bidra till den processen. Den nya organisationen träder i kraft i början av 2023.


Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en tjänst där du gör skillnad för invånarna i Haninge kommun. Du får möjlighet att utveckla, utmana och engagera dig tillsammans med kunniga och kreativa kolleger. Din arbetsplats är i Haninge kulturhus med närhet till köpcentrum, restauranger och naturområden med bad, skid- och löpspår. Reser du kollektivt finns pendeltågsstation Handen ca 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid och möjlighet till semesterväxling.


I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Välkommen med din ansökan! 

 

 

Record metadata

Click to view metadata