Könsbestämning av nykläckta kycklingar [NB this opening has expired]

Occupation: Djurskötare, djuruppfödning
Employer: Kwon Company AB
Workplace location: , , Sverige
Last application date: 2022-10-30
Publication date: 2022-10-16

Prerequisites

Work experiences: Djurskötare, djuruppfödning;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Kwon Company AB tillhandahåller sorteringstjänster till kläckerier både i och utanför Sverige, och vi föjler alla gällande lagar och regler. Vi söker tre personer som kan sortera klycklingar med en säkerhet på 98% och sorteringshastighet på 800/timmen. Skall ha minst ett (1) års erfarenhet av kycklingsortering. Det kommer att krävas att du klarar ett inträdesprov med gällande garantier. Könsbestämma nykläckta kycklingar (kloak, ving) och kalkoner (kloak) inom 24 timmar på olika kläckerier.


Record metadata

Click to view metadata