Huvudregistrator [NB this opening has expired]

Occupation: Registrator
Employer: Surahammars kommun
Workplace location: Surahammar, Västmanlands län, Sverige
Last application date: 2023-06-18
Publication date: 2023-05-23This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Hos oss får du 1000 kollegor inom 150 olika yrken som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter.
Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och hos oss får du lära barn att läsa, vårda och stötta äldre människor samt människor med funktionsvariation, sprida glädje och energi med mat, hålla våra lokaler fräscha och mycket mer!
Varje dag arbetar vi för Surahammars kommuninvånare, kom och jobba med oss!
Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde.
Beskrivning
Tjänsten är placerad på kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet med Kanslichef som närmaste chef.

Arbetsuppgifter
Som huvudregistrator är du en av nyckelpersonerna på kanslienheten i Surahammars kommun.
Arbetet innebär att Du ansvarar för den centrala posthanteringen till kommunen, registratur och kommunarkiv. Arbetet är både strategiskt och operativt.
Kanslienheten har även ansvar för val där du kommer att ingå i valorganisationen.
Du har en självklar roll när vi tillsammans arbetar med utveckling och kvalitetssäkring och klassning av information, informationsprocesser och administrativa rutiner inom kanslienheten.

Du är systemansvarig och huvudregistrator ärendesystemet W3D3 och driver uppbyggnad, utveckling och implementering av systemet tillsammans med nämndsekreterare och handläggare.
Du ansvarar för att ärendehantering, registrering och hantering av allmänna handlingar genomförs på ett rättssäkert sätt med god kvalitet tillsammans med nämndsekreterare.

Tjänsten innebär också service till media, medborgare och förtroendevalda, samt vägledning till tjänstemän i kommunens olika verksamheter gällande ditt arbetsområde.
Du bidrar till kvalificerade bedömningar av vilka handlingar som ska registreras och gör sekretessbedömningar när handlingar begärs ut. 

Du är ansvarig för upprättande av styrande dokument som arkivreglementen, riktlinjer och rutiner för informationshantering och säkerhetsskyddsklassade handlingar.
Som ansvarig för arkiv kommer du att ansvara för hanteringen av kommunarkivet samt för den strategiska utvecklingen av arkivfrågor i organisationen.
Du utbildar och stöttar kommunens förvaltningar inom olika arkivfrågor, utreder bevarande och gallring.   
Du arbetar också med sedvanliga arkivuppgifter såsom att ordna och förteckna arkiv samt arkivsök.
Du kommer att vara en nyckelperson i att skapa förutsättningar för ett framtida e-arkiv.  

Kvalifikationer
Vi söker Dig med relevant högskoleutbildning inom verksamhetsområdet med statsvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller juridisk inriktning eller motsvarande yrkeserfarenhet som vi finner lämplig.
Du ska ha god teoretisk kunskap om förvaltningslag, kommunallag. offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftning och dataskyddslagstiftning.
Du har arbetslivserfarenhet av denna typ av tjänst eller motsvarande.

För att fungera väl i rollen ser vi att du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du arbetar självständigt och tar ett stort eget ansvar.
Du har ett strukturerat arbetssätt, håller god ordning och har förmåga att kunna prioritera och bedöma lämpliga åtgärder.
För uppdraget behöver du ha en känsla för god service samtidigt som du kan förklara centrala förutsättningar för en god och väl fungerande ärendeprocess.

Du är administrativt skicklig och vet att strukturera och prioritera utifrån de arbetsuppgifter som kommer till dig.
Utöver det så ser vi att du är flexibel och kan agera utifrån en kommuns olika verksamheter och ansvarsområden.
Du kan på ett bra sätt företräda Surahammars kommun och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och kräver godkänd säkerhetsprövning.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Detta innebär även krav på svenskt medborgarskap.

Villkor
Anställningsform: Tills vidare, Provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Surahammars kommun har tobaksfri arbetstid.


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Record metadata

Click to view metadata